AED Kolding - førstehjælpskurser inkl. behandling af hjertestop med træning med hjertestarter

AED Kolding, tilbyder forskellige førstehjælpskurser, alt efter ønsker og behov.  

Undervisningen varetages af mig, Peter Bommersholdt, som er certificeret førstehjælpsinstruktør og Padi rescue diver. Jeg arbejder til dagligt i forsvaret, og har mange års erfaring med undervisning. Jeg anvender naturligvis professionelt udstyr, og kursisterne vil efter bestået kursus modtage kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR). Kurserne vil være en blanding af teori, film og øvelse i praktiske færdigheder. 

Af kurser kan nævnes:
  • Færdselsrelateret førstehjælp, som er det lovpligtige førstehjælpskursus som skal erhverves i forbindelse med kørekort.
  • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (0-8 år), som f.eks. pædagoger, sportstrænere og spejderledere
  • Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og søsport, som f.eks. fritidssejlere, kano/kajak roere og surfere
  • Førstehjælp til personer med særligt ansvar, som f.eks. trafikkontrollanter, vagter og sikkerhedspersonale.
  • Førstehjælp på erhvervsuddannelser
  • Førstehjælp for erhvervschauffører
  • en man starter hjertet med